Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK"
ul. Broniewskiego 65C
58-309 Wałbrzych
e-mail: sekretariat@smgornik.pl

Wykaz telefonów do poszczególnych działów Spółdzielni

Informacja o godzinach pracy poszczególnych działów po kliknięcciu na nazwę działu w tabeli

Nazwa Nr pok.

Telefon /
Fax

Sekretariat 22 74‑840‑71‑00
74‑840‑71‑01
Awarie dźwigu osobowego 3, 6

74‑840‑71‑11
74‑840‑71‑12
74‑840‑71‑13

Awarie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i hydraulicznej 3, 6
74‑840‑71‑11
74‑840‑71‑12
74‑840‑71‑13
Awarie elektryczne 3, 6
74‑840‑71‑11
74‑840‑71‑12
74‑840‑71‑13
Sprawy budowlane
2
74‑840‑71‑19
Sprawy ciepłownicze i instalacji wod – kan i elektroenergetyczne 4
74‑840‑71‑17
Administracja 3, 6 74‑840‑71‑11
74‑840‑71‑12
74‑840‑71‑13
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi 3, 6 74‑840‑71‑11
74‑840‑71‑12
74‑840‑71‑13
Dział finansowo - księgowy 16 74‑840‑71‑07
Opłaty za lokale 14 74‑840‑71‑08
Wkłady i kredyty mieszkaniowe 10 74‑840‑71‑09
Sprawy lokali użytkowych 3
74‑840‑71‑11
Sprawy członkowskie i mieszkaniowe 13 74‑840‑71‑18
Dział Organizacyjno samorządowy 26 74‑840‑71‑20
Windykacja należności 20 74‑840‑71‑10
Kadry 16 74‑840‑71‑06
Kasa