Podziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” wyraża podziękowanie dla wszystkich członków Spółdzielni, którzy wzięli udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia członków w roku 2017.
Dziękujemy za udział w dyskusji, za wszystkie miłe słowa oraz za zainteresowanie sprawami i życiem naszej Spółdzielni.