Bilans spółdzielni

Tutaj możesz pobrać pliki w formacie PDF
Jeśli Twoja przeglądarka nie pobiera pliku, a wyświeta go, wtedy kliknij na link prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz "Zapisz element docelowy jako..."

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016

Bilans 2016

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport z badania sprawozdania finansowego

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmianw funduszu własnym Spółdzielni

Informacja dodatkowa