Fundusz remontowy i koszty eksploatacji w roku 2017 I-XII

Można zapoznać się z funduszem remontowym oraz kosztami eksploatacji w roku 2017 - miesiące: styczeń - grudzień.
Plik z funduszem remontowym w formacie PDF
Plik z kosztami eksploatacji w formacie PDF