Fundusz remontowy i koszty eksploatacji w roku 2018

Można zapoznać się z funduszem remontowym oraz kosztami eksploatacji w roku 2018 (cały rok).
Plik z funduszem remontowym w formacie PDF
Plik z kosztami eksploatacji w formacie PDF