Fundusz remontowy i koszty eksploatacji w roku 2018 I-IX

Można zapoznać się z funduszem remontowym oraz kosztami eksploatacji w roku 2018 - miesiące: styczeń - wrzesień.
Plik z funduszem remontowym w formacie PDF
Plik z kosztami eksploatacji w formacie PDF