Fundusz remontowy i koszty eksploatacji w roku 2019

Można zapoznać się z funduszem remontowym oraz kosztami eksploatacji w roku 2019 (I, II, III kwartał).
Plik z funduszem remontowym w formacie PDF
Plik z kosztami eksploatacji w formacie PDF