Komunikat - otwarcie kasy

Informujemy, że od dnia 5 maja 2020 r. kasa spółdzielni jest czynna:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek         
od godziny 9:00 do 14:00,
piątek od godziny 9:00 do 13:00,
przerwa od godziny 11:00 do 11:15
Prosimy o zachowanie obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną – sekretariat@smgornik.pl