Przetarg na malowanie klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik " w Wałbrzychu na podstawie „regulaminu określającego zasady zlecania robót i tryb przeprowadzania przetargów na roboty budowlane i usługi w zasobach mieszkaniowych i lokalach użytkowych SM „Górnik” w Wałbrzychu nie finansowanych środkami publicznymi” ogłasza przetarg nieograniczony na:
Malowanie klatek schodowych na terenie Piaskowa Góra w Wałbrzychu w Boguszowie – Gorcach i Głuszycy.

Szczegóły w pliku PDF