Uchwała nr 2 Łukasiewicza 25-31

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: sposobu prowadzenia ewidencji księgowej.

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 10) ustawy o własności lokali z 24.06.2010 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz.903 z późn. zm.) Wspólnota Mieszkaniowa postanowiła, że wszelkie rozliczenia i ewidencje prowadzone będą w ramach ewidencji pozaksięgowej.

Plan kont stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz obowiązujących we wspólnocie ksiąg rachunkowych.

 

[Powrót do wykazu Uchwał]