Uchwała nr 3 Łukasiewicza 25-31

UCHWAŁA NR 3

w sprawie : przyjęcia rocznego planu gospodarczego.

Na podstawie art.22 ust. 3 pkt 2) ustawy o własności lokali z 24.06.2010 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) Wspólnota Mieszkaniowa przyjmuje plan gospodarczy złożony z przewidywanych kosztów eksploatacji oraz planowanych remontów w przedmiotowej nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

Zał. do Uchwały nr 3 -Łukasiewicza 25-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol kosztowy

Obroty w okresie

 

k jedn cz ws

k.j.cz. ind

 

Koszt

Koszt części wspólnej

Koszt części indywidualnej

2186,00

SP

 

2208,50

1009,10

856/43/i-roboty instalacyjne

3 808,54

3 445,26

363,28

0,13

0,03

856/40/0-roboty budowlane

412,61

291,52

121,09

0,01

0,01

856/71/0-remonty domofonów

1 855,14

1 855,14

0,00

0,07

 

roboty elektryczne

1 855,14

1 855,14

0,00

0,07

 

wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

5 137,73

 

5 137,73

0,00

0,42

spłata kredytu termomodernizacyjnego

26 736,00

26 736,00

 

1,02

0,00

spłata f. wspólnego

8 900,04

8 900,04

 

0,34

0,00

wymiana podlicznika ciepła

4 900,00

4 900,00

 

0,19

0,00

RAZEM GRUPA :

53 605,20

47 983,10

5 622,10

1,83

0,46

bilans otwarcia

-25 797,65

-27 844,90

2 047,25

-1,06

0,17

501/11/1wm-wpływ fundusz remontowy mieszk

58 230,70

54 234,66

3 996,04

1,9/2,10

0,33

Część kosztów przypadająca na lokale użytk.

125,79

125,79

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

-21 046,37

-21 467,55

421,18

-0,81

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remonty awaryjne

 

 

 

 

 

planowane remonty

 

 

 

 

 

[Powrót do wykazu Uchwał]