Uchwała nr 4 Łukasiewicza 25-31

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej. Na podstawie art.22 ust.3 pkt 3) ustawy o własności lokali z 24.06.2010r. (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.903 z późn. zm.) Wspólnota Mieszkaniowa ustala, że na podstawie kalkulacji opłat i planu remontów ustala się opłaty, w następującej wysokości:

  1. na pokrycie kosztów eksploatacji 1,73 zł/m2 pu. lokalu,

  2. na fundusz remontowy 2,10 zł/m2 pu. lokalu,

  3. zaliczki na pokrycie kosztów dostawy wody zgodnie z regulaminem obowiązującym w SM „Górnik”,

  4. zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania 3,67 zł/m 2 pu. lokalu

 

[Powrót do wykazu Uchwał]