Bilans spółdzielni

Tutaj możesz pobrać pliki w formacie PDF
Jeśli Twoja przeglądarka nie pobiera pliku, a wyświeta go, wtedy kliknij na link prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz "Zapisz element docelowy jako..."

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

Bilans 2017

Sprawozdanie z badania bilansu za rok 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu własnym Spółdzielni

Informacja dodatkowa