Uchwała nr 1 Sikorskiego 1

UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U.03.119.1116 z późniejszymi zmianami) Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Jedlinie Zdr., przy ul. Sikorskiego 1 podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

[Powrót do wykazu Uchwał]